Prodejem se zabýváme na velkoobchodní i maloobchodní úrovni.

-pracovní oděvy a oděvy pro volný čas
-pracovní, lovecká a trekkingová obuv
-pracovní rukavice
-ochrana zraku (brýle, štíty)
-sluchu (zátky, sluchátka)
-dýchání (respirátory, masky, filtry)
-hlavy (přilby)
-práce ve výškách (polohovací pásy, postroje)
-bezpečnostní tabulky a polepy
-drogistické a kartáčnické zboží
www.fidesbruntal.cz
Obchodní činnost
Firma FIDES Bruntál nabízí svým zákazníkům možnost čerpání "Náhradního plnění" v
souladu se zákonem o zaměstnanosti č.435/2004Sb., doplněném vyhláškou. 518/2004.
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004Sb., který nabyl účinnosti k 1. 10. 2004, ukládá
zaměstnavatelům s více než 25- ti zaměstnanci v pracovním poměru povinnost
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4%. Tuto povinnost
může zaměstnavatel splnit také náhradním způsobem, a to:
1. odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50%
zaměstnanců se zdravotním postižením
2. odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství za kalendářní rok
Žádost o poskytnutí náhradního plnění prosím vždy uveďte
předem na vaší objednávce.
Náhradní plnění